Over de activiteiten: bouwstenen Over de activiteiten: bouwstenen
De protestantse gemeente Menaam wil een levende gemeente zijn. Dat betekent dat er naast de kerkdiensten diverse activteiten worden georganiseerd. We noemen dit de 'bouwstenen' van de gemeente. 

 

Inleiding bouwstenen 2019-2020

Als gemeente sluiten we aan bij het jaarthema van de landelijke kerk “Een goed verhaal.” Plaatselijk leggen we de nadruk op “verbinden”.

De ouderlingen willen het komend jaar gebruiken om elkaar uit te nodigen om weer in gesprek te komen met elkaar. We zeggen daarom eerlijk tegen elkaar: “we missen je”. Dit is geen verwijt, maar een uitnodiging. We kijken terug hoe we uit elkaar zijn gegroeid, maar veel belangrijker: we kijken vooruit hoe we elkaar weer kunnen ontmoeten. Niemand gelooft hetzelfde. Maar hebben we niet allemaal onze blik gericht op Dezelfde? Hoe lang geleden is het dat we daarover hebben bijgepraat? We missen je.

Dat betekent voor mij dat er een lege plek is. Op die lege plek mag ik zijn. Ik mag plaats innemen in de ruimte en in het leven van de ander. Maar ook voor de ander maak ik ruimte. We geven elkaar tijd en aandacht. Iets wat tegenwoordig schaars geworden is. Ik mis je maakt mij verdrietig en weemoedig. Maar het zet mij ook in beweging om weer naar de ander toe te gaan. Ga op weg, ga over de drempel en deel je gevoelens met elkaar.

Ik mis je is de uitnodiging om opnieuw te verbinden. We laten elkaar niet los. En daar waar we elkaar niet langer konden vasthouden, dáár is het God zelf die ons, door Jezus Christus, weer bij elkaar brengt. Is Hij niet voor ons gestorven om ons te verenigen? Wat kan ons scheiden van de liefde van God? (Romeinen 8:31-39).

Jezus verwijt niemand iets. Hij oordeelt niet. Is Hij niet juist in onze wereld en in ons leven gekomen om uitdrukking te geven aan Gods Woord: “ik mis je”. Hij zei het niet alleen, Hij deed er ook iets mee. Hij gaat naar mensen toe en ontvangt ze met open armen. Hij geneest ons en bevrijdt ons. Hij zegent ons en bemoedigt ons. Dat mogen wij elkaar doorvertellen. We delen met elkaar een goed verhaal.

Ds Jeroen van Olffen
terug