Over de activiteiten: bouwstenen Over de activiteiten: bouwstenen

De protestantse gemeente Menaam wil een levende gemeente zijn. Dat betekent dat er naast de kerkdiensten diverse activteiten worden georganiseerd. We noemen dit de 'bouwstenen' van de gemeente. 

Inleiding bouwstenen 2016/2017 'Deel je leven' 
We sluiten dit seizoen als plaatselijke gemeente aan op het jaarthema van de Protestante Kerk: “Deel je leven”. Wat delen we als gemeente met elkaar? Ons geloof in Jezus Christus. Door zondags naar de kerk te komen en/of deel te nemen aan een kerkelijke activiteit. Is er meer…? Het delen van je talenten, je bezit en… je hart. Je open stellen voor de ander. Elkaar vertrouwen, echt naar de ander luisteren, kwetsbaarheid toelaten, maskers laten vallen. Durven we dat, kunnen we daar in groeien? Daarvoor moeten we moeite doen om elkaar te begrijpen. Wat is het verhaal van die ander, wat heeft hij of zij meegemaakt…? Zonder oordeel luisteren, uit je eigen referentiekader stappen. We hebben allemaal onze tekortkomingen en kunnen de ander soms (onbewust) kwetsen. Wat de ander ook doet of zegt, ik blijf hem of haar liefhebben, zoals Jezus dit deed. Kunnen we dat? Dit is in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Toch vraagt God van ons hier iedere dag weer opnieuw voor te kiezen. We zijn allen onderdeel van het ene Lichaam. Laten we ons focussen op ieders positieve eigenschappen. Iedereen is de moeite waard en levert op zijn of haar manier bij aan Gods Koninkrijk. Als we zo met elkaar omgaan zijn we elkaars broeders en zusters, dan kunnen we groeien en ons leven delen.

Spijkers met koppen slaan… “Deel je leven” willen we komend seizoen door de vele activiteiten verder met elkaar uitwerken. Ik nodig u uit niet langs de zijlijn te blijven staan, maar om mee te gaan doen. We slaan spijkers met koppen! Je krijgt als het ware nu een hamertje in de hand. Op de cover van deze Bouwstenen ziet u het “hamertje tik”. Het gereedschap en de figuurtjes hebben we al. Maar je bepaalt helemaal zelf welke vorm je gaat maken. Een bloem? Een huisje? Een wip wap? We hebben allemaal onze eigen inbreng, onze eigen verhalen, onze creativiteit en kennis. We gaan het met elkaar delen, we gaan er naar kijken… Bekijk de activiteiten in deze nieuwe Bouwstenen rustig. Maak uw keuze. Wanneer u geen kans ziet om een seizoen lang mee te doen aan een activiteit, kijk dan ook naar de kortlopende cursus in november of in februari. De meeste activiteiten worden georganiseerd door de protestantse gemeente Menaam, maar er staan ook activiteiten in die worden georganiseerd door het Oecumenisch Overleg Menaam Dronrijp en regionaal. Op het opgaveformulier kunt u aangeven waar u aan mee wilt doen. We kijken uit naar u en jou!

Gods zegen, 
ds. Jeroen van Olffen