Advent en kerst 2018 Advent en kerst 2018
Vesper 1e Advent met Noordijper Kamerkoor
Aan deze viering wordt medewerking verleend door het Noordijper Kamerkoor onder leiding van Martijn van Dongen. Voorganger en coördinatie: ds.J.P.van Olffen. Vanavond lezen we het eerste deel van Jesaja 9:5 “Een ​kind​ is ons geboren.” Organist is de heer Anne de Boer. De collecte is bestemd voor de bestrijding onkosten.

Vesper 2e Advent door gemeenteleden

Aan deze vesper wordt meegewerkt door gemeenteleden. Vanavond is gast in ons midden: Boukje Fokkema. Voorganger: ds.J.P.van Olffen. Thema: “En zoon is ons gegeven”. Organist is de heer Anne de Boer. De collecte vanavond is ter bestrijding van de onkosten. De liturgische kleur is vanavond weer paars.

Vesper 3e Advent in Taizé sfeer
Vanavond organiseren we een vesper in Taizé sfeer met diverse muzikanten. Voorganger: ds.J.P.van Olffen. Thema: “De heerschappij rust op Zijn schouders.” We zingen diverse liederen van Taizé, er is stilte, en er is een avondgebed. De kerkelijke ruimte zal zoveel mogelijk door het licht van kaarsen worden verlicht. Een Taizéviering is anders en bijzonder. De collecte is vanavond bestemd voor de bestrijding van de onkosten. Er is vanavond geen liturgische kleur.

Vrijdag 21 december Ouderenkerstfeest
Tijd 16.00 uur. Ouderenkerstfeest in Nij Statelân. Inloop met koffie vanaf 15.30 uur. Het ouderenkerstfeest wordt georganiseerd in samenwerking met vrijwilligers van woonzorgcentrum Nij Statelân.

Vesper 4e Advent door Christelijke brassband Halleluja
Deze vesper wordt georganiseerd door de Christelijke Brassband Halleluja onder leiding van Ido-Gerard Kempenaar. Komt u ook genieten van de warme klanken?

Maandag 24 december
Om 18.45 uur is het Kinderkerstfeest, georganiseerd door de kindernevendienst. Het thema is Lichtdragers. Alle kinderen, ouders, pakes en beppes, vriendjes, buren... van harte welkom.

Maandag 24 december
Om 21.45 uur is er een Kerstnachtsamenkomst. Het thema is “Vlog je hart”. 
Aan deze Kerstnachtsamenkomst wordt medewerking verleend door Fanfare Constantia. Van harte welkom allen.

Eerste Kerstdag 25 december
We komen samen om 09.30 uur. Vanmorgen is een gezinsdienst. Er is geen kindernevendienst, maar deze dienst is bijzonder geschikt en voor jong én voor oud. We zullen heerlijke bekende Kerstliederen zingen. Aan deze dienst wordt medewerking verleend door het kinderkoor “De sjongende Pompeblêden” en het Jongerenkoar “Lelie-Lûd”, beiden onder leiding van Martijn van Dongen. Thema van de dienst is: “Kind, wat zie je?” Voorganger is ds. J.P.van Olffen. Organist is mevrouw Jetske Bakker-Reitsma. Lector is de familie Coster. De schriftlezingen komen vanmorgen uit de profetie van Jesaja 11:8-10 en het evangelie naar Lukas 2:1-7, 15-17, 34 en 38 en het evangelie naar Markus 5:41. De liturgische kleur is vanmorgen en de komende weken: wit. De uitgangscollecte is diaconaal en bestemd voor Kerk-In-Aktie: “Kinderen in de knel.”
terug