Elementair geloven Elementair geloven

Deze kring is bedoeld voor jong-volwassenen die op een elementaire (kernachtige) wijze bezig willen zijn met geloof. 

lees meer »
 
Belijdeniscatechisatie Belijdeniscatechisatie

Ik geloof wel, maar ik weet nog zo weinig… Voor wie een seizoen lang wil meedoen aan het voorbereiden op het lidmaatschap van een gemeente is er belijdeniscatechisatie.

lees meer »
 
Bouwstenen Bijbel School Bouwstenen Bijbel School

In onze regio wordt in het seizoen 2016/2017 een cursus gegeven waar ook ds. Jeroen van Olffen bij betrokken zal zijn. De rode draad door de BBS (Bouwstenen Bijbel School) is dat geloven het bouwen aan een relatie met God is.

lees meer »
 
Zacheuskring Zacheuskring

Is er belangstelling voor een kring waarbij we mensen van andere geloven ontmoeten? Een keer een ontmoeting met een imam, een rondleiding in een moskee? Een gesprek met een rabbijn of een bezoek aan een synagoge? Bij voldoende opgave proberen we het komend seizoen zulke activiteiten te organiseren.

lees meer »
 
Cursus Drie-Eenheid Cursus Drie-Eenheid

In het najaar van 2016 gaan we drie woensdagavonden in op het onderwerp “Drie-Eenheid”. We gaan het hebben over God, de Vader; Jezus Christus - de Verlosser, de Heilige Geest bron van troost en kracht.

lees meer »
 
Cursus 'Leren bidden' Cursus 'Leren bidden'

Gedurende drie avonden zoeken we naar verdieping en een persoonlijk gebedsleven. Tijdens iedere bijeenkomst gaat de Bijbel open, delen we als groepsleden onze eigen ideeën en ervaringen en wordt er samen gebeden en gezongen.

lees meer »
 
Gemeentegroeigroep Gemeentegroeigroep

De gemeentegroeigroep (GGG) is een gemeente in het klein. In een GGG delen we als groepsleden geloofservaringen, leren we van de Bijbel en groeien we in ons geloof. Iets voor jou/u? We komen op een doordeweekse avond bij elkaar.

lees meer »
 
Beluister... Beluister...