Vesperdiensten Vesperdiensten

Gedurende de vier zondagen voor Kerst zullen er Adventsvespers worden georganiseerd. Deze vespers worden voorbereid door de predikant en gemeenteleden. Het zou mooi zijn als u mee wilt doen en de vespers wilt bijwonen. Een vesper is een ‘avondgebed’ en geen dienst met een preek. Na de schriftlezing is er stilte, een moment van bezinning en bewustwording. We zingen liederen passend bij de tijd van het jaar.

terug