Lectoren Lectoren
We nodigen u graag uit om ook zo nu en dan een schriftlezing tijdens de kerkdienst te verzorgen. We willen dit komend seizoen samen met lectoren organiseren. Enkele dagen van tevoren ontvangt u de teksten die u mag lezen. We lezen in de kerk uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

Voelt u hier iets voor en zou u dit wel willen doen? Geef u dan op via het opgaveformulier in de Bouwstenen.
terug