Oecumenische gesprekskring Oecumenische gesprekskring
Ook dit seizoen gaat deze oecumenische gesprekskring voor alle vier dorpen, inclusief de RK-parochie, weer verder . In het nieuwe seizoen willen we het boek ‘Eindelijk thuis’ van Henri Nouwen bespreken.

Een ogenschijnlijk onbeduidende confrontatie met een poster waarop een detail van Rembrandts ‘De terugkeer van de verloren zoon’ stond afgebeeld, vormde voor Henri Nouwen het begin van een geestelijk avontuur. In het hart van dit avontuur staat dit schilderij en de parabel van de Verloren Zoon. Vanuit zijn eigen ervaringen schetst Henri Nouwen de gevoelens van de vader, de oudere zoon en de jonge zoon. Hij nodigt ons uit om Rembrandts meesterwerk, dat de parabel van de scheppende, onvoorwaardelijk en bevrijdende liefde van God op onnavolgbare wijze afbeeldt, op een nieuwe en directe manier te zien en te begrijpen.
 
HENRI NOUWEN (1932-1996) was katholiek priester en professor aan verscheidene universiteiten in de Verenigde Staten. In 1986 verliet hij Harvard en ging hij wonen in de Arkgemeenschap ‘Daybreak’ in Toronto (Canada), samen met verstandelijk gehandicapten en hun assistenten. Hij publiceerde vele succesvolle boeken.
 
De eerste bijeenkomst is op donderdag 13 september, om 14.00 u. in de Molewjuk, van Aismawei 19, te Bitgummole. Het is aan te raden het boek zelf aan te schaffen en van te voren te lezen als u meedoet aan deze avonden.
 
Henri Nouwen, ‘Eindelijk thuis’ – gedachten bij Rembrandts ‘De terugkeer van de verloren zoon. Uitgeverij Lannoo, Tielt, ISBN 978 90 209 6643 5.
 
Wilt u graag met ons meedoen? Dan kunt u zich voor deze kring opgeven door middel van de opgave-mogelijkheid in deze Bouwstenen.
Ook mag u zich opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Dronryp,  of 0518-462009/06-22620317.

Data: de donderdagen 13 september 2018, 11 oktober 2018,
8 november 2018, 13 december 2018, 10 januari 2019, 14 februari 2019, 14 maart 2019 om 14.00 u.
Plaats: De Molewjuk, van Aismawei 19 te Bitgummole.
Begeleiding: Ali Stork, kerkelijk werker Prot. Gem. Dronryp e.o.
 
terug