Elementair geloven Elementair geloven

Een groep van enthousiaste jonge twintigers zijn komend seizoen weer welkom bij “Elementair Geloven”. Elementair, komen bij de kern van wat er in de Bijbel staat en wat ons persoonlijk raakt. We komen regelmatig op maandagavond samen in het doopkamertje van de Kerk. We hebben in het afgelopen seizoen de volgende elementen behandeld: Aarde, Duisternis, Licht, Water, Leven, Vuur, Stilte. Lucht en Horen. We zijn gebleven bij “zien”.
De volgende elementen die we gaan behandelen zijn:
Zien
Voelen
Ruiken
Proeven
Zwijgen
Bezielen.

Hoe wordt er over horen gesproken in de Bijbel. Hoe horen wij God? Hoe hoort Hij ons. Evenzo zien… en alle andere onderwerpen. De rode draad van alle bijeenkomsten is om vertrouwd te raken met het lezen in de Bijbel en God persoonlijk te leren kennen.

Data: steeds op maandagavond. We beginnen op maandagavond 16 oktober 2017. De eerstvolgende keer is dan maandagavond 4 december en verder in overleg.
Opgave via opgaveformulier in de Bouwstenen.
 

terug