PKN Menaam PKN Menaam

Maak kennis met de protestantse gemeente Menaam. Blijf op de hoogte van nieuws en actuele kerkdiensten en lees over de diverse activiteiten. We willen een levende gemeente zijn, voor jong en oud, waarbij we omzien naar elkaar en samen groeien in geloof. Graag zien we u/jou tijdens onze erediensten of een van de activiteiten. 

 
Gemeenteavond 2017 Gemeenteavond 2017

De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden van harte uit voor de gemeenteavond op maandag 20 november 2017 om 19.45 uur in de kerk van Menaam. Ontvangst 19.30 uur met koffie of thee. 
 
De agenda is als volgt:
1.      Opening door de voorzitter (en bijbelgedeelte en gebed ds J van Olffen)
2.      Mededelingen kerkenraad
3.      Jaarrekening 2016 en begroting 2018 kerkrentmeesters
4.      Begroting 2018 diaconie                  
5.      Pauze
6.      Presentatie van werkgroep “Sinmiclaus” i.v.m. afronding van hulp
7.      Verkoop perceel grond gelegen aan het Langpaed
8.      Rondvraag
9.      Sluiting en informeel samenzijn

Welkom allen!

 
Themadienst 19 nov

Themadienst 19 nov

Op 19 november is er een bijzondere dienst met als thema "Gods oneindige liefde". De dienst is voor alle leeftijden en ook zeker gericht op jongeren! De dienst wordt geheel verzorgd door de enthousiaste gospelgroep God Unlimited uit Hallum/Marrum. De gospelgroep gaat mooie nummers zingen en er is samenzang.

Er is geen preek, maar een persoonlijke getuigenis door Hiele Dijkstra. Hij heeft onlangs een boek geschreven met de titel: “De Koning die voeten wast”. Zijn leven stond op de kop, maar gelukkig ten goede. In het ziekenhuis heeft de Heer hem geraakt door Zijn liefde. Hiele staat er zelf misschien nog wel het meest versteld van dat hij een boek schreef over zijn bekering, geloof en getuigenissen. “Ik ging sporadisch naar de kerk en sta bekend als een grote ouwehoer’’, zegt de 36-jarige Ferwerter.

Om de dienst te promoten zijn er posters en flyers verspreid, ook in de omliggende dorpen. We hopen dus op een grote opkomst! De dienst begint om 16.00 uur. Inloop met koffie vanaf 15.30 uur. Van harte welkom!

 
Omkeerloop

Omkeerloop
 
Omkeercollecte Omkeercollecte

WIJ MAKEN ONS STERK VOOR DE MENAMER KERK!

Tijdens de startdienst van 17 september heeft iedereen 1 euro uitgedeeld gekregen... De bedoeling is deze euro te vermeerderen door je talent in te zetten! De opbrengst van alle giften is bedoeld voor de inrichting van de kerk na de verbouwing.

Wat kun je doen voor een ander?

Ben je goed in koken? Koop de ingrediënten voor het gerecht, maak het klaar, deel het uit en vraag een kleine gift. Kun jij de allerschoonste glazen wassen? Koop een spons, ga de ramen lappen voor een ander en vraag een kleine gift. Kun je mooi foto's maken? Ga langs bij een ander voor een fotoshoot en vraag een gift... Kortom, er zijn tal van mogelijkheden!!

We dagen je uit om mee te doen!

Vertel de ander over de actie, dat het een geschenk is voor de kerk. Wees creatief en innovatief! Je talent in de grond begraven kan altijd nog... Je mag uiteraard ook krachten/talenten bundelen en samen een actie bedenken!

Verhalen bundelen tijdens dienst

Uiteindelijk willen we alle verhalen - kladjes, foto's van je klussen - en de financiële resultaten bij elkaar brengen in de dienst van 3 december. Je hebt dus nog even de tijd... maar voor je het weet is het zover!

We hopen dat de omkeercollecte een 'kettingreactie' teweeg brengt... Laat die radertjes draaien, steek je handen uit de mouwen. We bundelen onze krachten...Het ondeelbare delen... we maken ons samen sterk voor de Menamer kerk!
 

 
Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook!

Kijk op www.facebook.com/kerkmenaam