vr 19 apr 2019  om 19.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen.
Goede Vrijdag
Organist: dhr. A. de Boer

Vrijdag 19 april, 19.30 uur, gedenken we dat het Goede Vrijdag is. Voorganger is ds. J.P. van Olffen
Organist is de heer A.de Boer. Ouderling is mevrouw A. Idsinga-Baarda. De liturgische bloemschikking is een kruis met een doornenkroon. De schriftlezingen komen uit Exodus 12:21-28, Hebreeën 10: 4–25, Johannes 18:1-19:30. We doven de Paaskaars. Na een moment van stilte lezen we tenslotte Johannes 19: 31-42 en Openbaring 20:4-6. Lector vanavond is de heer G. Bootsma.
Er is vanavond geen collecte. De liturgische kleur is vandaag paars. Aansluitend op de dienst komen de tieners samen voor de Paaschallenge. 
 

terug