za 20 apr 2019  om 19.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen.
Stille Zaterdag
Organist: dhr. A. de Boer

Zaterdag 20 april zijn we van harte welkom in de kerk om 19.30 uur. Vanavond vieren we Stille Zaterdag. De overgang van de dood van Jezus naar de Nacht…. En Zijn opstanding. Voorganger is ds. J.P. van Olffen. Organist is de heer A.de Boer. Er is een liturgische bloemschikking. We zien een grote pot met bloembollen die uitkomen. Betekenis: we zijn in afwachting. De schriftlezingen zijn: Genesis 1:1–5, Genesis 6:5-8 en 7:1–9, Exodus 14:13 -22 en 15:1, Ezechiël 37: 1–14, Johannes 1:1-7, Johannes 8: 12. De oude paaskaars wordt door een ouderling, Durk de Vries, weggebracht. Tenslotte lezen we: Openbaring 21:1-7. De liturgische kleur vanavond is wit. Aan deze dienst werken diverse gemeenteleden mee. Ook is er een kind. Waarom is deze nacht anders dan de andere nachten?
 

terug