zo 19 mei 2019  om 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen.
Eredienst
Organist: dhr. A. de Boer

Zondagmorgen 19 mei komen we om 09.30 uur samen in de kerk. Voorganger is ds. J.P. van Olffen.
Organist is de heer Anne de Boer. Ouderling van dienst is mevrouw Annegy Idsinga-Baarda. Lector is mevrouw Antsje Bootsma-Dijkstra. De prediking gaat naar aanleiding van de beschrijving van de tabernakel. Vanmorgen deel 2. Het thema is “Geloven vanuit je diepste binnenste”. We betreden het Heilige Gedeelte. We komen bij God. We komen bij het doel van het leven. Wat betekent dit voor mij? Hoe dicht mag ik bij God komen? Er is ook aandacht voor een hele concrete vraag: als ik me zó sterk bezig houd met God en het geloof wordt ik dan niet een beetje wereldvreemd? Hoe pas ik mijn relatie met God toe in het dagelijkse leven, op het werk, onderweg, aan de keukentafel? Of gebeurt het vanzelf als het Heilige altijd ook in mij zit? De uitgangscollecte is diaconaal en bestemd voor het bloemenfonds. De liturgische kleur is wit. Er is kindernevendienst. De kinderen gaan verder met de verhalen uit het Bijbelboek Genesis. Vanmorgen is hoofdstuk 15 aan de beurt. We lezen dat God een verbond sluit met Abram. Er is vandaag oppas voor de kleinste kinderen aanwezig.
 

terug