zo 26 mei 2019  om 9.30 uur
Voorganger: pastor mw. H. Kramer-de Jong uit Emmeloord
Eredienst
Organist: dhr. A. de Boer

Zondag 26 mei komen we samen om 09.30 uur. Voorganger is pastor mevrouw H. Kramer-de Jong, Emmeloord. Organist is de heer Anne de Boer. Ouderling van dienst: Durk Dikland. De uitgangscollecte is voor het kerkelijk beheer en bestemd voor het Orgelfonds. De liturgische kleur: is wit. Vanmorgen is er kindernevendienst. Vandaag start het Pinksterproject. Als eerste wordt het Schriftgedeelte uit het Evangelie naar Johannes 14:15-31 gelezen. Jezus belooft ons een andere Trooster. De eerste aankondiging van de Parakleet. Vanmorgen is er tienerkerk.
 

terug