do 30 mei 2019  om 9.00 uur
Hemeltvaartsdag

Donderdag 30 mei vieren we met de vier gemeenten HEMELVAART. Elders in het kerkblad vindt u gedetailleerdere informatie. We komen samen bij Johan van Tuinen, Hemmemawei 2, 9041 CD Berlikum. Aanvang van het Hemelvaart-ontbijt: 09.00 uur. Aanvang van de viering: 10.00 uur.
 

terug