zo 29 sep 2019  om 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen.
Eredienst
Organist: dhr. A. de Boer

Zondag 29 september begint de dienst om 09.30 uur. Voorganger is ds. J.P. van Olffen. Organist is de heer A.de Boer. Ouderling is de heer D. Dikland. De uitgangscollecte is wereld diaconaal, bestemd voor Kerk-In-Actie, internationale ouderendag. De collecte is bestemd voor zorg voor eenzame ouderen in Moldavië. Er is vanmorgen Kindernevendienst. De kinderen gaan met elkaar aan het werk aan de hand van de Bijbeltekst uit 1 Samuël 3, De heer roept Samuël. Er is vanmorgen Tienerkerk.

 

terug