zo 6 okt 2019  om 9.30 uur
Oecumenische Viering (OOMD) in Menaam
Organist: Mevrouw J. Bakker-Reitsma

Zondag 6 oktober komen we om 09.30 uur samen in de Kerk te Menaam. De dienst vanmorgen wordt vanuit het OOMD georganiseerd. Het is een Oecumenische viering met diverse voorgangers. OOMD betekent “Oecumenisch Overleg Menaam-Dronrijp. De Protestantse Gemeente Dronrijp, De Protestantse Gemeente Menaam en de Rooms Katholieke Parochie te Dronrijp maken deel uit van het OOMD. Van morgen vieren we met elkaar een Agapé-maaltijd. Organist is mevrouw J. Bakker-Reitsma. Ouderling en vertegenwoordiging namens onze gemeente is mevrouw A. Dijkstra en ds. J.P. van Olffen. In de dienst is er een collecte voor de bestrijding van de onkosten die het OOMD maakt en er is een collecte met een speciale bestemming. We proberen elke keer een Oecumenische activiteit extra aandacht te geven en ook financiële ondersteuning. Er is vanmorgen kindernevendienst. Aansluitend op de dienst drinken we koffie met elkaar.
 

terug