zo 1 dec 2019  om 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
1e Advent
Organist: Dhr. A. de Boer

Zondag 1 december, Eerste Advent.
Thema:
Mensen zijn als afgevallen bladeren,
Ze waaien met elke wind en mode mee.
Aanvang van de dienst is 09.30 uur. Voorganger is ds. J.P. van Olffen Organist is de heer A. de Boer
Ouderling van dienst is mevrouw P. de Vries-Bakker. Lector is mevrouw A. Bootsma-Dijkstra. De schriftlezing bij de adventsperiode is onder andere de lezing van Micha 2:6-13 en de lezing van Jesaja 11:1-2. Deze laatste lezing is een Messiaanse tekst. De profeet Jesaja voorziet 800 jaar eerder de komst van…. De Messias. Herkennen wij Hem? Is het de Christus? Is het Jezus, Gods Zoon? Wie zullen wij begroeten? Wie zullen wij ontmoeten? Voor wie gaan wij op de knieën?  De liturgische kleur vanmorgen is paars. Er is een liturgische bloemschikking. We zien dode takken en we zien vier witte kaarsen.
Een twijg ontspruit aan de stronk van Isai,
een telg aan zijn wortels.
De geest van de Heer rust op hem,
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van beleid en sterkte,
een geest van kennis en ontzag voor de Heer. ( Jesaja 11,1-2.)
De uitgangscollecte is voor het beheer. Er is kindernevendienst.
Aansluitend op de dienst is er koffiedrinken.
 

terug