zo 31 mei 2020  om 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Eerste Pinksterdag Kerkomroep.nl
Organist: Dhr. A. de Boer

31 mei, 09.30 uur, Kerkomroep.nl                   Eerste Pinksterdag
Thema: VUUR dat niet verteerd.
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Ouderling: mevrouw A. Bakker-Smeding
Lector: familie Coster.
Organist: de heer A.de Boer
Schriftlezingen: Exodus 3 en Handelingen 2.  
Bijzonder doel collecte: plaatselijke diaconie.
Kindernevendienst: Handelingen 2:1-4, 22-24, 37-40.
Thuiswerken: liturgisch bloemschikken.

terug