zondag 20 september 2020 om 9.30 uur

Eredienst
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

20 september, 09.30 uur
Thema: Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: ds.J.P.van Olffen
Organist: mevrouw J.Bakker-Reitsma
Lector: mevrouw Y.Douma
Kleur: wit
Schriftlezingen: Exodus 32:7-14 en Mattéus 18:21-35. We horen over het gouden kalf en over vergeving (zeventig maal zeventig keer).
Kindernevendienst: 1 Samuël 21. David geholpen door Abimelech.
Collecte: Diaconaal.
Radio Eénhoorn: dhr.H.Wiersma, Sneek.

terug