zondag 4 oktober 2020 om 9.30 uur

Eredienst
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

4 oktober, 09.30 uur
Thema: Israëlzondag.
Voorganger: ds.J.P.van Olffen
Organist: mevrouw J.Bakker-Reitsma
Lector: familie D.Coster
Kleur: groen
Schriftlezingen: Jesaja 11:1-10 en Romeinen 11:13-21. We horen over de Messias en Zijn vredesrijk en de uitleg van de wortel en de takken van de olijfboom.
Kindernevendienst: 1 Samuël 25. David, Nabal en Abigaïl.
Collecte: Diaconaal. Kerk en Israël. Leren door ontmoeting en dialoog.
Radio Eénhoorn: Mevrouw R.Schoorstra, Ternaard.

terug