Zondag 24 jan 2021  om 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Eredienst online dienst via kerkomroep.nl
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

24 januari 2021            3de zondag van Epifanie
09.30 uur
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Organist: mevrouw J. Bakker-Reitsma
Ouderling: mevrouw A. Idsinga-Baarda
Lector: familie Coster
Schriftlezingen: Samuël 3:1-10 en Markus 1:14-20.
Kleur: groen.
Radio Eénhoorn: majoor F. van der Werf, Leeuwarden.
Collecte: diaconaal: SchuldHulpMaatjes.

terug