Zondag 11 apr 2021  om 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Beloken Pasen, Zondag Quasi modo geniti reserveren en online
Ouderling: mw. I. Dikland
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

11 april            Beloken Pasen, Zondag Quasi modo geniti
9.30 uur            ds. J.P.  van Olffen
Organist           mw. J. Bakker-Reitsma
Ouderling         mw. I. Dikland
Diaken  mw. T. Rodenhuis
Lector   mw. A. Algra
Moment            De klokkenluider van de Notre Dame
Schriftlezingen  Jesaja 26:1-13 en Johannes 20:19-31.
Kleur    wit

terug