zondag 19 september 2021 om 9.30 uur

Afscheid Kindernevendienst
Voorganger(s): ds. J.P. van Olffen
Organist: mevr. J. Bakker-Reitsma

19 september 2021
Afscheid Kindernevendienst
09.30 uur
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Organist: mevrouw J. Bakker-Reitsma
Ouderling: De heer C.Sonneveld.
Diaken: de heer B.Veenstra.
Thema: Puzzel het Woord.
We nemen afscheid van Meinte, Jacco, Jelle, Niels, Deborah, Fenna, Anne Bauck,
Jan en Pieter.
Collecte: Diaconaal. Kerk-in-Actie. Zending Syrië – de Kerk als plek van hoop en herstel.
 

terug