zondag 24 oktober 2021 om 9.30 uur

Eredienst 24 oktober 2021
Voorganger: ds. mevrouw S.Hovestad-de Jong
Organist: mevr. J. Bakker-Reitsma

24 oktober 2021
09.30 uur
Voorganger: ds.mevrouw S.Hovestad-de Jong
Organist: mevrouw J.Bakker-Reitsma
Ouderling: mevrouw A.Algra-Gillebaard
Diaken: familie A.Posthumus
Kleur: groen
Collecte: NBG/NBV

terug