zondag 26 december 2021 om 9.30 uur

Eredienst - online
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: dhr. A. de Boer

26 december 2021
09.30 uur
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Organist: dhr. A. de Boer.
Ouderling: mw. A. Idsinga-Baarda
Thema: Kerst-Zingen
Collecte: orgelfonds.
Kleur: wit.
Diaken: dhr. B. Veenstra

terug