zondag 24 juli 2022 om 09.30 uur

Eredienst
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. A. de Boer

Zondag 24 juli 2022, 09.30 uur
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Organist: dhr. A.de Boer
Ouderling: mw.  A. Dijkstra
Diaken: dhr. B. Veenstra
Oecumenisch leesrooster: Genesis 18:20-33 en Lucas 11: 1-13
Collecte: Beheer
Kleur: groen

terug