zondag 31 juli 2022 om 09.30 uur

Eredienst
Voorganger(s): mw. Chr. Akkerboom-Hondema
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

Zondag 31 juli 2022, 09.30 uur
Voorganger: mw. Chr. Akkerboom-Hondema
Organist: mw. J. Bakker-Reitsma
Ouderling: mw. A. Algra-Gillebaard
Diaken: dhr. B. Veenstra
Collecte: Diaconaal, plaatselijk diaconaat.
Kleur: groen

terug