zondag 28 augustus 2022 om 09.30 uur

Eredienst
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

Zondag 28 augustus 2022, 09.30 uur
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Organist: mw. J. Bakker-Reitsma
Ouderling: mw. A. Idsinga-Baarda
Diaken: dhr. B. Veenstra
Oecumenisch leesrooster: Deuteronomium 24:17-22; (Hebreeën 13: 1-6); Lucas 14:1,7-14(15)
Lector: mw. A. Bootsma-Dijkstra
Collecte: beheer.
Kleur: groen

terug