zondag 25 december 2022 om 9.30

Kerst
Voorganger(s): Ds. Joh. Bakkers uit Stiens
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

Zondag 25 december 2022, 09.30 uur KERST
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Organist: mevrouw J. Bakker-Reitsma
Met muzikale medewerking: mevrouw B. de Jong-Buursma
Gelegenheidscantorij, o.l.v. Douwe Douma
Ouderling: mevrouw K. Klaver
Diaken: De heer Jan Kloosterman
Lectoren: allen.
Collecte: Kinderen in de knel (KIA). Sta op voor kinderen in de knel.
Kleur: wit

terug