zondag 1 januari 2023 om 10.00 uur inloop 10.30 uur dienst

Nieuwjaarsdag
Voorganger(s): Pastor mevrouw C.M. Akkerboom-Hondema, Harlingen
Organist: Dhr. A. de Boer

Zondag 1 januari 2023, 10.30 Nieuwjaarsmorgen
Voorganger: pastor mevrouw C.M. Akkerboom-Hondema, Harlingen
Organist: de heer A.de Boer
Ouderling: mevrouw A. Algra-Gillebaard
Diaken: de heer J. Kloosterman
Collecte: Beheer.
Kleur: wit
Er is koffiedrinken na de dienst

terug