zondag 29 januari 2023 om 9.30

Fryske Tsjinst
Voorganger(s): Ds. T.T. Osinga, Franeker
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

Zondag 29 januari 2023, 09.30 uur      Fryske Tsjinst
Foargonger: ds. T.T. Osinga, Franeker
Organist: mevrouw J. Bakker-Reitsma
Alderling: de heer C. Sonneveld
Diaken: dhr. J. Kloosterman
Collecte: Protestantse Kerk Kinderen en Jongeren Nederland speelt Sirkelslag.

terug