zo 17 mrt 2019  om 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen.
Kerk-School-Gezinsdienst
Organist: Mevrouw J. Bakker-Reitsma

Zondag 17 maart. We komen samen om 09.30 uur. Vanmorgen is de Kerk-School-Gezinsdienst. Het thema van de dienst is “Kijk ’s met andere ogen.” Voorganger: ds. J.P. van Olffen. Organist is mevrouw Jetske Bakker-Reitsma. Bij de Schriftlezing horen we over Bartimeüs. (Markus 10:46-52). Wie is hier eigenlijk blind? We horen ook een verhaal over een kleine prins. Wie weet neemt hij ons mee naar zijn planeet en laat hij ons iets van zijn wereld zien. We zingen en liederen die de kinderen op school hebben geoefend en liederen die we ook als gemeente goed kunnen meezingen.
Vanmorgen is de tweede zondag in de veertigdagentijd. Ouderling van dienst: mevrouw Annegy Idsinga-Baarda. Collecte: De uitgangscollecte is diaconaal. We ondersteunen projecten om mensen te helpen nadat ze in de gevangenis hebben gezeten. Na de dienst is er gelegenheid tot ontmoeten en napraten. Aansluitend op de dienst is er “Daar preek je me wat.” De liturgische kleur is vandaag paars.
 

terug