zo 24 mrt 2019  om 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen.
Eredienst
Organist: dhr. A. de Boer

Zondag 24 maart. Aanvang van de dienst is om 09.30 uur. Voorganger is ds. J.P. van Olffen. Organist is de heer Anne de Boer. Thema: “Volg Mij.” De schriftlezingen komen uit Exodus 3:1-16 (Abraham en de brandende struik) en Mattéus 19:21 21Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’
Wie is de God die zich aan Abraham voorstelt? Wat vraagt Zijn Zoon ons om te doen wanneer wij Hem volgen? Vanmorgen is de derde zondag in de veertigdagentijd. Er is kindernevendienst. De kinderen horen voor de vierde keer over het paasproject. over Petrus die Jezus niet meer kent. (Lukas 22:54-62). We hebben vanmorgen ook enkele bijzondere gasten in de kerk. Het zijn jongeren van de Protestantse Gemeente te Berlikum die iets komen vertellen over het project waar ze zich dit seizoen voor inzetten. De jongeren hopen van de zomer met een groep van World Servants mee te gaan.
Vanmorgen is er Tienerdienst. Ouderling van dienst: mevrouw Bea de Jong-Buursma. Lector is mevrouw Aaltje Dijkstra. De uitgangscollecte is bestemd voor “World Servants”, Negen deelnemers van actiegroep Berltsum steken in 2019 de handen uit de mouwen in Ghana. Bouwen wij mee?
 

terug