zo 31 mrt 2019  om 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen.
Eredienst

Zondag 31 maart.  
Thema: Feest. Aanvang 09.30 uur. Voorganger: ds. J.P. van Olffen. Organisten zijn diversen. De Schriftlezing bij de overdenking komt uit de Tweede Brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe. We lezen 2 Korinthiërs 12 : 1-10. We concentreren ons op vers 9: “maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.”, in de vorige vertalingen staat er “Mijn genade is u genoeg”.
Het is vandaag de vierde zondag in de veertigdagentijd. De kindernevendienst behandeld Lukas 23:1-25. We horen over Pilatus en Herodes en we kijken naar Barabbas. 
Ouderling van dienst is de heer Durk Dikland. Ter gelegenheid van een bijzondere feestelijke gebeurtenis vandaag is er ook een liturgische bloemschikking. In deze bloemschikking wordt de reden van het feest dat we als gemeente vandaag vieren duidelijk. De uitgangscollecte is diaconaal. “Pionieren rond zingevingsvraagstukken.” 
 

terug