zo 13 sep 2020  om 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Afscheid en bevestiging ambtsdragers & belijdenis.
Ouderling: Anneke Algra
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

13 september, 09.30 uur
Afscheid en bevestiging ambtsdragers & belijdenis.
Voorganger: ds.J.P.van Olffen
Ouderling van dienst: Anneke Algra
Organist: mevrouw J.Bakker-Reitsma.
Kleur: rood
Schriftlezingen: Mattéus 18:10-14. We horen over het verloren schaap.
Kindernevendienst: 1 Samuël 20. David en Jonathan.
Collecte: JOP Nederland, Kliederen in de kerk geeft hoop. (Diaconaal).
Radio Eénhoorn: ds.I.Pfeifer, Ysbrechtum.

terug