zo 11 okt 2020  om 9.30 uur
Oecumenische Viering, georganiseerd door het OOMD.
Organist: Dhr. A. de Boer

Toelichting bij 11 oktober:
Namens de beide Protestantse gemeenten gaat ds. J.P. van Olffen voor. Namens de Rooms Katholieke parochie gaat Peter Mulder voor. Verder werken diverse commissieleden aan deze viering mee. Namens Menaam zijn dat mevrouw Aaltje Dijkstra en Bram. Zie verder rubriek “Algemeen”.

terug