zondag 20 december 2020 om 9.30 uur

4e advent online dienst via kerkomroep.nl
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

20 december, 09.30 uur           Vierde Advent
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Thema: Magnificat. Maria ontvangt Gods boodschap.
Organist: mevrouw J. Bakker-Reitsma
Ouderling: mevrouw A. Idsinga-Baarda
Lector: mevrouw A. Posthumus
Schriftlezingen: Lukas 1:26-35, nbv 2004
Kleur: paars
Radio Eénhoorn: Ds. H. Kamphuis.
Collecte: Diaconaal, plaatselijk diaconaal werk.

Lied 432 D
Dauw, hemel van omhoog,
Laat dalen gerechtigheid uit de wolken.
(Jesaja 45:8, Rorate Coeli)

terug