zondag 27 december 2020 om 9.30 uur

Eredienst online dienst via kerkomroep.nl
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. A. de Boer

27 december, 09.30 uur
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Thema: De geboorte van Jezus bij Paulus
Organist: de heer A.de Boer
Ouderling: mevrouw A. Bakker-Smeding
Lector: mevrouw Y. Douma
Schriftlezingen: Galaten 4, kernvers: vers 4
Kleur: wit.
Radio Eénhoorn: niet bekend.
Collecte: beheer.

terug