Donderdag 1 apr 2021  om 19.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Witte Donderdag, viering Heilig Avondmaal reserveren en online
Ouderling: mw. Anneke Algra en mw. Klaske Klaver
Organist: Dhr. A. de Boer

De viering op 1 april
19.30 uur (Witte Donderdag)
Lied 134
Gedicht
Lied 577
Schriftlezing: Exodus 12:43-41
Lied 575
Schriftlezing: Lukas 22:14-26
Verkondiging
Gebed
Tafelgebed, afgewisseld lied 395
Onze Vader
Delen van brood en wijn
Dankgebed
Zegen

terug