Zaterdag 3 apr 2021  om 19.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Stille Zaterdag, muzikaal intermezzo Jacco Veenstra reserveren en online
Ouderling: mw. Ida Dikland
Organist: Dhr. A. de Boer

De viering op 3 april
19.30 uur (Stille Zaterdag)
Lied 221
Vragen van een kind
Antwoorden door een ouder
Schriftlezing: Genesis 1:1-5
Vragen van een kind
Antwoorden door een ouder
Schriftlezing: Genesis 6:5-8 en 7:1-9
Vragen van een kind
Antwoorden door een ouder
Lied 598
Vragen van een kind
Antwoorden door een ouder
Schriftlezing: Exodus 14:13-22, 15:1a
Lied 1005
Vragen van een kind
Antwoorden door een ouder
Schriftlezing: Ezechiël 37:1-14
Gedicht
Lied 342
Schriftlezing: Johannes 8:12
Schriftlezing: 1 Johannes 1:5-10
Muzikaal intermezzo
Een geloofsbelijdenis
Lied 833 (1x)
Lichtje van hoop
Lied 536
Schriftlezing: Openbaring 21:1-7
Delen van het licht

terug