Zondag 4 apr 2021  om 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Pasen reserveren en online
Ouderling: mw. Anneke Algra en dhr. Cor Sonneveld
Organist: Dhr. A. de Boer

De viering op 4 april
9.30 uur (Paasmorgen)
Nieuwe Paaskaars aansteken
Lied: geprezen zij de Heer
Bemoediging
Gods vingerafdrukking in jou
Gedicht
Lied 637: O vlam van Pasen, steek ons aan.
Groet aan Nynke, Jesse en Jens.
Lied 624, Christus onze Heer verrees
Gebed
Schriftlezing: Psalm 139:1-6
Lied 642: Ik zeg het allen dat Hij leeft
Schriftlezing: 1 Korinthe 12:12-18
Film (Dominee in Deventer)
Schriftlezing: Johannes 20:1-8
Lied: Omdat Hij leeft
Verkondiging
Orgelspel
Lied: Kroon Hem met gouden kroon
Gebeden
Lied 634: U zij de Glorie

terug