zondag 1 augustus 2021  om 9.30 uur
Voorganger: mevrouw Chr. Akkerboom-Hondema, Harlingen.
7e zondag van de zomer
Ouderling: mw. A. Idsinga-Baarda
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

1 augustus 2021
7de zondag van de zomer
09.30 uur
Voorganger: mw. Chr. Akkerboom-Hondema, Harlingen
Organist: mw. J. Bakker-Reitsma
Ouderling: mw. A. Idsinga-Baarda
Diaken: mw. T. Rodenhuis
Kleur: groen
Collecte: Beheer

terug