zondag 15 augustus 2021  om 9.30 uur
Voorganger: mw. ds. S. Hovestad-de Jong, Baard.
9e zondag van de zomer
Ouderling: mw. A. Algra-Gillebaard
Organist: dhr. A.de Boer

15 augustus 2021
9de zondag van de zomer
09.30 uur
Voorganger: mw. ds. S. Hovestad-de Jong, Baard.
Organist: dhr. A.de Boer
Ouderling: mw. A. Algra-Gillebaard
Diaken: Dhr. B. Veenstra
Kleur: groen
Collecte: Kerk-in-Aktie (KIA), Zending Pakistan, Christenen staan sterker in hun geloof.

terug