zondag 13 maart 2022 om 9.30 uur

Eredienst
Voorganger(s): ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. A. de Boer

13 maart 2022
9.30 uur
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Organist: dhr. A.de Boer
Ouderling: mw. A. Dijkstra
Lector: mw. A. Algra
Schriftlezing: Matteus 25:36a
Diaken: fam. Posthumus
Kleur: paars

Vanmorgen starten we met inzameling van kleding voor de Kledingbus Súdwest Fryslan

terug