donderdag 14 april 2022 om 19.30 uur

Witte Donderdag, Viering van het Heilig Avondmaal.
Voorganger(s): ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. A. de Boer

Donderdag 14 april: Witte Donderdag.
Viering van het Heilig Avondmaal.
Thema: Een bruiloftskleed
19.30 uur
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Organist: de heer Anne de Boer
Ouderling: de heer Cor Sonneveld.
Aanwezig zijn alle diakenen. (Avondmaal)
Lector: mevrouw Anneke Posthumus
Schriftlezing: Mattéus 22 : 9-12, nbv21
Avondmaalscollecte: Voedselbank Leeuwarden.
Kleur: wit

terug