vrijdag 15 april 2022 om 19.30 uur

Goede Vrijdag, Gedenken van lijden en sterven.
Voorganger(s): ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. A. de Boer

Vrijdag 15 april: Goede Vrijdag.
Gedenken van lijden en sterven.
19.30 uur
Thema: Een rouwkleed
Ouderling: mevrouw Klaske Klaver
Diaken: familie Posthumus
Lector: mevrouw Anneke Algra
Organist: de heer Anne de Boer
Tekst: Lukas 23:33-34, nbv21
Vanavond is er géén collecte.
Kleur: paars

terug