zondag 24 april 2022 om 09.30 uur

Eredienst
Voorganger(s): mevrouw drs. L. Versluis, Oudemirdum.
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

Zondag, 24 april 2022
09.30 uur
Voorganger: mevrouw drs. L. Versluis, Oudemirdum.
Organist: mevrouw J. Bakker-Reitsma
Ouderling: geen opgave.
Diaken: mevrouw T. Rodenhuis
Collecte: plaatselijk diaconaat.

terug