zondag 1 mei 2022 om 09.30 uur

Fryske Tsjinst
Voorganger(s): ds. T.T. Osinga, Franeker
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

Zondag, 1 mei 2022
09.30 uur
Fryske Tsjinst
Voorganger: ds. T.T. Osinga, Franeker
Organist: mevrouw J. Bakker-Reitsma
Ouderling: geen opgave.
Diaken: de heer Bauke Veenstra
Uitgangscollecte: Beheer.
Aansluitend is er koffiedrinken.

terug