zondag 8 mei 2022 om 09.30 uur

Eredienst
Voorganger(s): ds A.Adema, Joure
Organist: dhr. A. de Boer

Zondag, 8 mei 2022
09.30 uur
Voorganger: ds A.Adema, Joure (Anneke)
Organist: de heer A.de Boer
Ouderling: Mevrouw A.Algra
Diaken: Familie A.Posthumus
Kindernevendienst: Rechters 14, Simson trouwt met een Filistijnse vrouw.
Bijzonder Doel collecte: Kerk-In-Actie, Noodhulp (Nigeria)
Kleur: wit.

terug