zondag 15 mei 2022 om 09.30 uur

Bediening heilige doop
Voorganger(s): ds. J.P. van Olffen
Organist: mevr. J. Bakker-Reitsma

Zondag, 15 mei 2022
09.30 uur
Bediening van de Heilige Doop
Voorganger: ds.J.P.van Olffen
Organist: mevrouw J.Bakker-Reitsma
Ouderling: mevrouw K.KLaver
Diaken: mevrouw T.Rodenhuis
Lector: familie Coster
Schriftlezing: Mattéus 13:44-46 (Pareltje in Gods hand).
Kindernevendienst: Rechters 15, Simson doodt veel Filistijnen.
Kleur: wit.

terug