zondag 22 mei 2022 om 09.30 uur

Eredienst
Voorganger(s): ds. J.P. van Olffen
Organist: dhr. A. de Boer

Zondag, 22 mei 2022
09.30 uur
Voorganger: ds.J.P.van Olffen
Organist: de heer A.de Boer
Ouderling: mevrouw A.Bakker-Smeding
Diaken: mevrouw A. Posthumus
Lector: mevrouw A.Posthumus
Schriftlezing: Handeling 8:26-40 (De doop van de kamerling)
Kindernevendienst: Rechters 16, Simson en Delila
Bijzonder Doel collecte: World Vision
Kleur: wit
 

terug